Visioita Uudesta Maailmasta – Tie sinne

Visioita Uudesta Maailmasta – Tie sinne

19.11.2018 Blogikirjoitukset 0

 

Mikä on se paikka missä ihmiset ovat oivaltaneet kaiken elämän pyhyyden ja jumalallisuuden mukaan luettuna heidän omansa? Mikä on se paikka missä ihmiset ovat tietoisia siitä, että kaikki (elämä) on yhteydessä ja tämän kaiken ihmeellisen näkyvien ja näkymättömien elämän osapuolten jatkuvasti yhteensoittavan sinfonian takana on mitä äärettömin älykkyys? Mikä on se paikka missä ihmiset ovat riittävän tietoisia, älykkäitä, nöyriä ja sen tähden viisaita nojautuakseen tietoisesti siihen ja sen voimaan luodakseen harmoniaa, onnellisuutta ja hyvinvointia itselleen ja samalla kaikelle muulle elämälle? Taivas? No ei ole, siis jonain meistä erillisenä paikkana. Paikka on kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä äärimmäisen kaunis ja ainutlaatuinen planeettamme, jolla tälläkin hetkellä elämme. ”Taivas” on kuitenkin erittäin tärkeässä roolissa. Se on nimittäin symbolinen termi kuvaamaan kaiken olevaisen ydinolemusta: tietoisuutta. Kuten ylhäällä, niin alhaalla. Kuten alhaalla, niin ylhäällä.

Uusi Maailma on siis nimensä mukaisesti täysin uusi maailma, jossa ihmiset ovat oivaltaneet kaiken elämän pyhyyden ja  jumalallisuuden sekä ymmärtäneet sen mukanaan tuoman vapauden, voiman ja vastuun. He ovat riittävän tietoisia, älykkäitä, nöyriä ja sen tähden viisaita nojautuakseen tietoisesti siihen äärettömän hienostuneeseen älykkyyteen ja voimaan, joka soittaa jatkuvasti koko elämän ihmeellistä sinfoniaa heidän omansa mukaan lukien. He luovat tietoisesti harmoniaa, onnellisuutta ja hyvinvointia itselleen ja samalla koko planeetalle oman elämänsä kautta. Jokaisen joka tuntee sisimmässään halun olla ja elää kuvatun kaltaisessa maailmassa on oivallettava jotain: Täysin uudenlaista maailmaa ei synny ilman täysin uudenlaista tietoisuuden tasoa. Kuten ylhäällä, niin alhaalla. Kuten alhaalla, niin ylhäällä. Jokaisen joka tuntee sisimmässään kutsun olla ja elää tämän kaltaisessa ympäristössä, on oltava valmis päivittämään se niin sanottu ”taivas-osasto” eli tietoisuus sen niin sanotun ”Taivaan” tasolle isolla T:llä.

Tie kuvatun kaltaiseen uuteen maailmaan ja sen luomiseen on sekä kovin lähellä että kovin yksinkertainen. Se tapahtuu meidän oman tietoisuuden ja sisäisen olemuksen kautta. Jokaisen joka kokee sisimmässään kutsun olla ja elää kuvatun kaltaisessa ympäristössä on oltava valmis päästämään irti kaikista niistä tietoisuuteen syötetyistä oppirakenteista ja ajatusmalleista, jotka pohjaavat illuusioihin erillisyydestä, sattumanvaraisuudesta, riittämättömyydestä, rajallisuudesta, puutteista ja niukkuudesta, eli käytännössä malleista jotka perustuvat pelkoon ja kontrollointiin. Näiden tilalle päivitetään malleja, jotka ovat riittävän älykkäitä olemaan elämän puolesta, eikä sitä vastaan. Malleja jotka ovat riittävän älykkäitä huomioimaan, että kaikki (elämä) on yhteydessä ja sen pohjalla on syvempi tietoisuus ja älykkyys mahdollistamaan tämä äärimmäisen hienostunut ja jatkuva yhteensovittaminen. Malleja jotka ovat riittävän älykkäitä nojautumaan siihen täydessä luottamuksessa käyttäen sen ääretöntä potentiaalia ja voimaa tietoisesti.

”Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Tämä lainaus on monien kovin kapeasti ja rajoittavasti tulkitsemiemme ajatusmallien ja uskomusten lähteestä Raamatusta. Kyseisen tarinan valaistunut hahmo ei varmasti ole tarkoittanut olevansa tie, totuus ja elämä kenellekään muulle kuin hänelle itselleen. Me elämme älykkäässä, muovautuvassa ja kokijaa peilaavassa todellisuudessa. Todellisuus muuntuu täysin sen mukaan minkälaisen käyttöliittymän läpi todellisuutta koetaan. Ihmisaistien ja -tietoisuuden luoma alati muuntuva ja kehittyvä todellisuuskokemus on aivan erilainen mitä esimerkiksi solu, kasvi tai kärpänen kokee. Jokaisen kokijan käyttöliittymä on täysin ainutlaatuinen ikkuna ja ovi huomattavasti syvempään ja monimuotoisempaan todellisuuteen. Tämä raamatunkin tarinoiden oletettavasti joskus elänyt hahmo oli hänen kokemansa todellisuuden keskipiste ja liittymä huomattavasti syvempään ja monimuotoisempaan todellisuuteen, ei kenenkään toisen. Jokainen todellisuuden tietoinen kokija on kokemansa todellisuuden keskipiste ja liittymä, eli tie ja totuus ja elämä. Minä olen minun ja sinä olet sinun. Siksi sanoitus ”minä olen”. Jos kukaan haluaa päästä siis kosketuksiin sen tahon kanssa joka vastaa kaikesta luomisesta kokemassaan todellisuudessa, se voi tapahtua vain ja ainoastaan oman itsensä kautta. Se on ainoa tie Uuteen Maailmaan, kuten mihin tahansa muuhunkaan kokemukseen.

Tutki tietoista mieltäsi ja huomaa miten elämäsi on heijastuma sen rakenteista. Meidän oma henkilökohtainen elämä peilaa täydellisesti kaikkia niitä oppeja, uskomuksia, ideoita, tarinoita ja ajatusmalleja joita meidän mielestämme löytyy. Jos uskot esimerkiksi, että elämä on vaikeaa, elämä heijastaa tätä kokemusta sinulle takaisin. Sen sijaan, että näkisimme elämän heijastavan meille täysin muovattavissa olevaa uskomusta, me yleensä teemme tästä sellaisen johtopäätöksen, että uskomuksemme on totta. Näin vahvistamme mielessämme olevaa uskomusta ja elämä heijastaa meille tätä uskomusta lisää. Toisaalta jos uskot, että elämä on helppoa ja kaikki asiat järjestyvät sinulle aina parhain päin kuin itsestään, elämä heijastaa sinulle tätä uskomusta takaisin ja sama vahvistusprosessi tapahtuu ja elämä heijastaa sinulle tätä uskomusta lisää. Jos uskot esimerkiksi, että elämä on vain sattumanvarainen kaaos ja sinä saat huonoimman jaon joka käänteessä, elämä heijastaa sinulle tätä uskomusta takaisin. Ja jos uskot elämän olevan toisiinsa kietoutunutta älykästä tietoisuutta, se on pelkästään hyvää ja tarkoituksen mukaista haluten aina parasta sen jokaiselle osapuolelle, elämä heijastaa tätä.

Prosessi itsessään on siis erittäin yksinkertainen: päästä irti kaikista niistä oppirakenteista, ajatusmalleista, uskomuksista ja tarinoista jotka luovat sellaisia itseään peilaavia kokemuksia joita et halua, ja korvaa ne sellaisilla joita haluat. Punnitessasi mitä haluat ja mitä et halua tunnustele syvempää olemustasi. Sitä kautta sinulla on saatavilla huomattavasti laajempi ja syvempi älykkyys ja viisaus kuin mitä tietoisen pintamielen tasolla, joka on tällä hetkellä tupattu täyteen kaikenlaisia yleensä kovin rajoittuneita, rajoittavia, ristiriitaisia ja valheellisia näkemyksiä itsestämme, todellisuudesta ja elämästä yleensä. Syvempi olemuksemme ymmärtää kaiken elämän yhteyden ja ykseyden sillä se on jatkuvassa yhteydessä siihen syvempään äärettömään älykkyyteen kaiken elämän sisällä ja takana. Se osa sinusta haluaa aina sitä mikä on arvokkainta mahdollista juuri sillä hetkellä juuri sinulle ja sinun kauttasi kaikelle elämälle ja sen kehittymiselle. Elämän luonne on elämän puolesta, ei sitä vastaan.

Loppuun haluan jättää teille jotain. Kokeillessanne leikitellä ajatuksella elävästä, älykkäästä ja peilaantuvasta todellisuudesta niin ottakaa huomioon sellainen aspekti, että koko Todellisuus Kaikkeudessaan isolla T:llä ja K:lla on niin täysin ääretön, että jokaikinen todellisuuden kokija eli oman täysin ainutlaatuisen todellisuuskokemuksensa keskipiste olisi vastuussa kaikista tapahtumista ja ilmiöistä kokemassaan todellisuudessa. Kannattaisiko tällaisessa todellisuusviitekehyksessä uskoa esimerkiksi hyvään ja pahaan? Se nimittäin tarkoittaisi, että niin kauan kuin sinä uskoisit hyvään ja pahaan niiden välillä on konflikti ja niin kauan, kun sinä pitäisit kyseisestä uskomuksesta kiinni, niin sekä paha että konflikti säilyisivät kokemassasi todellisuudessa ottaen erilaisia muotoja jotka istuvat juuri sinun uskomuksiisi. Se olisi Kaikkeuden universaali laki jota sinä et pääsisi koskaan karkuun.

Niin ylhäällä kuin alhaalla, niin alhaalla kuin ylhäällä. Niin sisällä kuin ulkona. Niin ulkona kuin sisällä. Me olemme itse oman todellisuutemme luojia. Jumalia meidän omalla ainutlaatuisella tavallamme. Itse henkilökohtaisesti en ole löytänyt ainuttakaan aidosti järkevää syytä uskoa toisin. Tie uuteen maailmaan kuten mihin tahansa kokemukseen löytyy siis omasta itsestämme ja tuolla tiellä uskomukset ja ajatusmallit toimivat astinlautoina. Hyvää matkaa!

***

Katso myös:

RealitybendTV

Jotenkin jostain tsädäm, vai jotenkin muuten?

Kommentit

Kommentit